O obliczaniu skojarzeń w rozproszonym modelu obliczeń

Prelegent: dr hab. Michał Hanćkowiak, prof. UAM (Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych)
Miejsce: Sala seminaryjna B1-7/8
Data i godzina:  22 października 2019 r., g. 12:30

Streszczenie: Zamierzam pokazać postęp jaki się dokonał w ostatnich 15 latach, jeśli chodzi o obliczanie skojarzeń (i podobnych problemów) w rozproszonym modelu obliczeń. Jako przykłady przedstawię dwa rozproszone algorytmy obliczania skojarzeń: pierwszy, działający w czasie O(log^4(n)) oraz drugi, wykorzystujący do pewnego stopnia narzędzia użyte do konstrukcji pierwszego, o znacząco lepszym czasie działania.

Szeregowanie zadań z kryterium minimalnego czasu cyklu

Prelegent: dr hab. Wojciech Bożejko, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
Miejsce: Sala seminaryjna B1-7/8
Data i godzina:  29 października 2019 r., g. 12:30

Streszczenie: Problemy cykliczne stanowią specyficzną podklasę problemów szeregowania, ciesząc się ostatnio coraz większym zainteresowaniem zarówno praktyków jak i teoretyków. Są obiektem zainteresowań badaczy głównie ze względu na ich silne znaczenie praktyczne oraz kłopoty z uzyskaniem odpowiednio efektywnych algorytmów rozwiązywania. Problemy z kryterium czasu cyklu należą do  trudniejszych zagadnień optymalizacji dyskretnej (m.in. z racji możliwych niecałkowitych wartości minimalnego czasu cyklu dla danych całkowitoliczbowych) i były dotychczas formułowane i analizowane wyłącznie dla systemów o stosunkowo prostej strukturze, np. systemów jednostanowiskowych lub przepływowych. Tematem referatu będzie identyfikacja i formalizacja nowych modeli współczesnych cyklicznych systemów wytwarzania, a także opracowanie i weryfikacja metod rozwiązywania tak zdefiniowanych zagadnień optymalizacji dyskretnej z kryterium minimalizacji czasu cyklu.

Modele i algorytmy szeregowania zadań w systemach just-in-time

Prelegent: prof. dr hab. Joanna Józefowska (Politechnika Poznańska)
Miejsce: Sala seminaryjna B1-7/8
Data i godzina:  19 listopada 2019 r., g. 12:30

Streszczenie: Mimo, że współcześnie teoria szeregowania zadań nie jest już nowinką w obszarze badań operacyjnych nadal inspiruje naukowców różnorodnością zastosowań praktycznych, modeli matematycznych i nowymi ujęciami znanych problemów. Jednym z przykładów jest szeregowanie zadań w systemach just-in-time, które znalazło wiele praktycznych zastosowań w systemach produkcyjnych i informatycznych. Celem tej prezentacji jest omówienie dwóch różnych podejść do modelowania problemu just-in-time. Pierwszy z nich ma korzenie w oryginalnym systemie produkcyjnym Toyoty, a drugi jest rozszerzeniem klasycznego problemu szeregowania zadań. Każdy z nich odnosi się do nieco innych warunków produkcyjnych, a obydwa prowadzą do interesujących wyników teoretycznych.

TBA

Prelegent: dr hab. Krzysztof Rządca, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Miejsce: Sala seminaryjna B1-7/8
Data i godzina:  3 grudnia 2019 r., g. 12:30